Att inte tynga jorden

”Att inte tynga jorden. Inget patetiskt excelsior utan endast detta enkla: att inte tynga jorden.”

Ord hämtade ur Vägmärken av Dag Hammarskjöld.