Ett skolämne fett rätt i tiden

Förra torsdagens Vetandets värld i P1 handlade om hur den globala fetmaepidemin ska tacklas. Ett akut ämne då mänskligheten bokstavligen är på väg att äta ihjäl sig. Globalt sett är nämligen mer än 2 miljarder människor feta eller överviktiga. I Sverige har antalet feta personer fördubblats sedan 1990-talet och utgör nu 12 procent av befolkningen. Idag bär nästan varannan svensk på fetma eller övervikt. Denna fetmaepidemi orsakar stort mänskligt lidande och skenande samhällskostnader genom vällevnadssjukdomar som typ 2-diabetes, fettlever, njursvikt, hjärt-kärlsjukdom och cancer.

I programmet diskuterades olika sätt att stoppa fetmaepidemins framfart. Ett huvudspår tycks vara samverkan mellan länder samt mellan myndigheter och företag med syfte att göra det enklare och billigare att äta nyttigt och svårare och dyrare att äta fet, salt och söt mat. Stephan Rössner, professor emeritus i hälsoinriktad beteendeforskning, framhöll också vikten av ett nationellt kunskapscentrum på området. Som blivande lärare saknade jag dock skolan som en möjlig aktör i sammanhanget och ämnet hem- och konsumentkunskap som en resurs i arbetet för en förbättrad folkhälsa.

Hem- och konsumentkunskap är ett skolämne som borde vara fett rätt i tiden. I praktiken är det dock grundskolans minsta undervisningsämne med ynka 118 timmar i timplanen. Tilldelningen av timmar kan jämföras med ämnen som idrott och hälsa (500 timmar), slöjd (330 timmar), bild och musik (220 timmar vardera) eller elevens val (382 timmar). Denna snedfördelning av timmar mellan olika praktisk-estetiska ämnen är ologisk, och med tanke på fetmaepidemin blir den ännu mer svår att förstå. Mot bakgrund av att övervikt och fetma ökar föreslog förvisso den tidigare alliansregeringen en förstärkning av grundskolans hälsoundervisning med 100 timmar, men valde att förlägga satsningen helt till ämnet idrott och hälsa. Min intention är inte att ställa skolämnen mot varandra, men jag anser att skolpolitiker och många andra visar stor okunskap när de missar eller bortser ifrån den potential som finns i ämnet hem- och konsumentkunskap. Ge gärna fler timmar till ämnet idrott och hälsa, men utöka samtidigt undervisningstiden i det av grundskolans ämnen som behandlar hälsa, ekonomi och miljö med utgångspunkt i hemmets handlingar!

Nyckelhålet för barn

Idag skriver DN om en undersökning genomförd av Konsumentföreningen Stockholm som visar att många av de livsmedelsprodukter som är riktade till barn är onödigt dyra, söta och feta. Antalet matvaror som riktar sig till barn och barnfamiljer har också ökat kraftigt över tid. Få är väl förvånade över denna utveckling. Konsumentföreningen vill dock inte se några förbud utan förespråkar självsanering inom livsmedelsbranschen, alltså att producenterna på eget initiativ ska se till att varor som marknadsförs till barn har ett vettigt näringsinnehåll.

Det är förvisso möjligt att branschen kan komma att ta ett större ansvar framöver, även om man kan tvivla när man ser siffrorna över utvecklingen hittills. Jag tror dock att det också finns ett utrymme för riktade samhällsinsatser för att hjälpa barnfamiljer att välja nyttigare produkter. Ja, kanske är det dags för nyckelhålet för barn, en särskild satsning – med barnorienterad logotyp – för att lyfta fram näringsriktiga alternativ bland de produkter som är vanliga i barnfamiljers vardag!?

Ännu nyttigare nyckelhål

Nyckelhålet står för mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer samt nyttigare eller mindre fett. Syftet med märkningen är att göra det enklare för konsumenten att hitta hälsosamma livsmedel i butiken, men också att öka utbudet av hälsosam mat på marknaden (genom att sätta press på producenterna). Nu vill Livsmedelsverket skärpa kraven för nyckelhålsmärkta produkter, men också bredda basen för märkningen så att fler livsmedel kan komma i fråga. Bland annat vill man sänka salthalten med 20 procent för nyckelhålsmärkning av många livsmedelsgrupper, och ta bort möjligheten till märkning av sockrade mjölkprodukter. Hållbara handlingar gillar förslaget och gläds åt att den positiva nyheten uppmärksammas av såväl Dagens Nyheter som Sveriges Radio.