Kontosparande är bra, amorteringar är bättre

Sätt undan pengar så får du trygghet, menar DN:s Maria Croft. Amortera är ännu bättre, anser Hållbara handlingar. Illustration: Pramit Marattha/Pixabay.

I söndagens DN presenterar ekonomireportern Maria Crofts sin bild av hur hushållet på bästa sätt kan möta förmodade räntehöjningar i framtiden. Crofts menar att det är svårt att i längden göra en bra affär på att binda bolåneräntan. ”För det krävs att man prickar in en tidpunkt när den bundna räntan är så pass låg att den ligger under den rörliga räntan under lång tid”. Fast för enskilda hushåll som vill eller måste ha stor trygghet och förutsägbarhet i ekonomin kan det trots allt vara motiverat att binda bolåneräntorna och kanske göra det nu. Crofts huvudsaklig råd lyder dock: Sätt undan pengar så får du trygghet. Hon menar att hushåll kan skapa motsvarande trygghet genom att utgå från en högre ränta redan nu och sätta undan mellanskillnaden till den faktiska rörliga bolåneräntan på ett sparkonto. På så sätt skapar hushållet ett sparkapital att ta av den dag räntorna eventuellt skjuter i höjden och går över den räntenivå hushållet utgår ifrån i sin beräkning. Tipset är att räkna med en framtida ränta på 4-5 procent.

Hållbara handlingar tycker att det är utmärkt att DN lyfter detta kloka alternativ till att binda hushållets bolån. Men även om jag inte är ekonom till ämbetet har jag vissa invändningar mot delar av Crofts förslag. Jag köper tanken på att inte binda bolånen utan bygga upp en buffert istället. Men jag skulle inte välja att placera denna buffert på ett sparkonto i dagsläget (och förmodligen inte heller i framtiden). Istället skulle jag löpande amortera extra på bolånen. Jag skulle göra det eftersom bankernas utlåningsränta är betydligt högre än deras inlåningsränta. Enligt Compricer var den lägsta snitträntan på 3 månader rörlig bolåneränta 1,30 procent (Ålandsbanken) i juli. Samma bank erbjuder just nu 0-0,25 procent i inlåningsränta. Redan där tjänar hushållet alltså på att betala av på skulden snarare än att samla pengar på hög på ett sparkonto, och det även om en räknar med den skattereduktion på 30 procent som hushållet får när det betalar ränta på bolånen. Att amortera extra innebär dessutom att skulden minskar snabbare och att högre bolåneräntor i framtiden inte får samma effekt på hushållets ekonomi. Ytterligare ett argument för att amortera extra är att många hushåll idag sitter med stora skulder. Att minska skuldbördan är i princip aldrig fel, men särskilt angeläget när en är hårt skuldsatt. ”Den som är satt i skuld är icke fri” som tidigare finans- och statsminister Göran Persson så ofta framhöll under krisåren på 1990-talet. Så kontosparande är nog bra, men amorteringar är betydligt bättre.

 

Framtiden i våra händer

Du och jag har framtiden i våra händer. Foto: Magnus Myrberg.

Vissa stunder, en del dagar, känns det som att loppet är kört. Jag och många med mig vet vad som måste till. Vad vi behöver göra – och avstå från att göra – för en hållbar utveckling. Ändå gör vi det inte, utan håller fast vid våra ohållbara beteenden. Knappast av okunskap. För de flesta av oss är rätt medvetna om sakernas tillstånd vid det här laget. Det är snarare så att bekvämlighet och kortsiktiga prioriteringar hamnar i förarsätet för våra liv. 

Det känns så nedslående. Ja, rätt hopplöst. Att se och höra det hos familjemedlemmar och släktingar, bland vänner och arbetskamrater. I Svenska kyrkan och andra ideella sammanhang, där jag har ett djupt engagemang. Och inte minst att möta det i spegeln. Det är det värsta. ”Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.” (Rom 7:19)