Kontosparande är bra, amorteringar är bättre

Sätt undan pengar så får du trygghet, menar DN:s Maria Croft. Amortera är ännu bättre, anser Hållbara handlingar. Illustration: Pramit Marattha/Pixabay.

I söndagens DN presenterar ekonomireportern Maria Crofts sin bild av hur hushållet på bästa sätt kan möta förmodade räntehöjningar i framtiden. Crofts menar att det är svårt att i längden göra en bra affär på att binda bolåneräntan. ”För det krävs att man prickar in en tidpunkt när den bundna räntan är så pass låg att den ligger under den rörliga räntan under lång tid”. Fast för enskilda hushåll som vill eller måste ha stor trygghet och förutsägbarhet i ekonomin kan det trots allt vara motiverat att binda bolåneräntorna och kanske göra det nu. Crofts huvudsaklig råd lyder dock: Sätt undan pengar så får du trygghet. Hon menar att hushåll kan skapa motsvarande trygghet genom att utgå från en högre ränta redan nu och sätta undan mellanskillnaden till den faktiska rörliga bolåneräntan på ett sparkonto. På så sätt skapar hushållet ett sparkapital att ta av den dag räntorna eventuellt skjuter i höjden och går över den räntenivå hushållet utgår ifrån i sin beräkning. Tipset är att räkna med en framtida ränta på 4-5 procent.

Hållbara handlingar tycker att det är utmärkt att DN lyfter detta kloka alternativ till att binda hushållets bolån. Men även om jag inte är ekonom till ämbetet har jag vissa invändningar mot delar av Crofts förslag. Jag köper tanken på att inte binda bolånen utan bygga upp en buffert istället. Men jag skulle inte välja att placera denna buffert på ett sparkonto i dagsläget (och förmodligen inte heller i framtiden). Istället skulle jag löpande amortera extra på bolånen. Jag skulle göra det eftersom bankernas utlåningsränta är betydligt högre än deras inlåningsränta. Enligt Compricer var den lägsta snitträntan på 3 månader rörlig bolåneränta 1,30 procent (Ålandsbanken) i juli. Samma bank erbjuder just nu 0-0,25 procent i inlåningsränta. Redan där tjänar hushållet alltså på att betala av på skulden snarare än att samla pengar på hög på ett sparkonto, och det även om en räknar med den skattereduktion på 30 procent som hushållet får när det betalar ränta på bolånen. Att amortera extra innebär dessutom att skulden minskar snabbare och att högre bolåneräntor i framtiden inte får samma effekt på hushållets ekonomi. Ytterligare ett argument för att amortera extra är att många hushåll idag sitter med stora skulder. Att minska skuldbördan är i princip aldrig fel, men särskilt angeläget när en är hårt skuldsatt. ”Den som är satt i skuld är icke fri” som tidigare finans- och statsminister Göran Persson så ofta framhöll under krisåren på 1990-talet. Så kontosparande är nog bra, men amorteringar är betydligt bättre.

 

Grön el åt alla

Det råder tyvärr inte lika villkor för dem som vill producera egen förnybar el i Sverige. Sedan ett par år tillbaka får vissa hushåll med egen elproduktion en skattereduktion. Men det gäller bara dem som kan sätta upp solceller på eget taket eller ett litet vindkraftverk på tomten. Den som bor i lägenhet och köper andelar i sol- eller vindkraft omfattas inte av skattereduktionen. En orättvisa Hållbara handlingar uppmärksammat redan tidigare.

Sverige och världen behöver en fortsatt snabb utbyggnad av förnyelsebar elproduktion. Regeringen har länge lovat att utreda hur även andelsägare av förnybar el ska kunna få del av skattereduktionen. Utredningen drar dock ut på tiden. Så svårt borde det inte vara att justera denna uppenbara orättvisa och onödiga tröskel för klimatsmarta investeringar. Sedan en månad tillbaka pågår därför en namninsamling för förnyelsebar el på lika villkor. Skriv under för #grönelåtalla du också!

Bakom namninsamlingen står följande organisationer och företag:

100% förnybart
Greenpeace
Naturskyddsföreningen
WWF
Dala Vindkraft Ekonomisk förening
OX2:s vindkraftskooperativ
SERO
Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening
Solkompaniet
Svensk Vindkraftförening
Sveriges Vindkraftkooperativ
Telge Energi
Telge Energi Vind Ekonomisk Förening

 

Skattereduktion för andelsägare i vind- och solkraft

Mitt hushåll är andelsägare i vindkraft genom OX2. Det innebär att vi är med och producerar grön el till ett lågt och stabilt självkostnadspris. Som andelsägare ser vi också till att det byggs nya vindkraftverk, vilket är nödvändigt om förnybar el ska kunna ersätta kärnkraft och el från fossila källor.

Att vara andelsägare i vind- eller solkraft har dock en skattemässig baksida jämfört med att producera el med hjälp av solceller på eget tak eller att ha ett vindkraftverk på gården. Med egen elproduktion kan en nämligen få skattereduktion, vilket inte gäller för oss andelsägare. Här måste en förändring till så att systemet blir rättvist. Skattelättnaderna ska även gälla mig och andra andelsägare som är med och bidrar till en mer hållbar energiproduktion. Förutom rättviseaspekten är det också miljömässigt och samhällsekonomiskt mer hållbart att dela på resurser istället för att varje hushåll ska äga egna vindkraftverk eller solcellsanläggningar.

Just nu pågår en utredning i frågan inom Finansdepartementet. Jag hoppas att den kommer fram till att andelsägare ska få samma möjlighet till skattereduktion som de hushåll som producerar förnybar el i direkt anslutning till bostaden.