Överskott blir kretslopp

Den som läste gårdagens DN.STHLM kunde knappast missa den spännande och hoppfulla nyheten om att Datorhallar och butiker ska värma tusentals bostäder i huvudstaden. Upplägget innebär att man tar överskottsvärmen från datorhallar, kontor, livsmedelsbutiker och industrier och för in den i fjärrvärmenätet. En teknik som varken är ny eller särskilt komplicerad, men nu verkar tiden mogen för en mer storskalig satsning.

Istället för att fläkta bort överskottsvärmen i ett kyltorn så leds uppvärmt kylvatten in i en värmepump, som i sin tur höjer temperaturen på vattnet och skickar ut det i stadens fjärrvärmenät. Ett enkelt men genialt sätt att låta överskottet bidra till något som nästan kan kallas för ett uppvärmningens och kylningens kretslopp.

Ekonomiskt fördelaktigt verkar det dessutom. De företag som säljer sin överskottsvärme vänder en kostnad till inkomst, och fjärrvärmebolaget slipper köpa råvaror för att producera energi. Förhoppningsvis kommer denna besparing även fjärrvärmekunderna till godo. Alltså ännu ett exempel på hur resurshushållning och återvinning är bra både för miljön och plånboken.