Overshoot Day

Det finns saker som tvingar den sommarledige bloggaren ur hängmattan. Idag, den 13 augusti, inträffar nämligen Overshoot Day. Denna dag uppmärksammas eftersom vi människor nu har gjort av med hela det här årets ekologiska budget. Overshoot Day infaller i år dessutom tidigare än någonsin, redan efter bara sju och en halv månad. Resterande delen av året kommer vi att leva på ekologisk krita. En fullständigt ohållbar skuldsättning, där den största boven i dramat är våra koldioxidutsläpp som står för drygt hälften av det ekologiska fotavtrycket.

Overshoot Day WWF

Overshoot Day den 13 augusti 2015. Bilden är hämtad från WWF:s hemsida.

WWF:s hemsida kan den som vill läsa mer om Overshoot Day och ekologiska fotavtryck. Och på WWF:s sida om Earth Hour är det även möjligt att fördjupa sig i de fyra B:n – Bilen, Biffen, Bostaden och Börsen – där din och min privatkonsumtion kan göra stor skillnad för planetens och människors framtid. För våra transporter, vår mat, våra byggnader och inriktningen på vårt sparande orsakar enorma koldioxidutsläpp och bidrar så starkt till den ekologiska skuld som Overshoot Day vill uppmärksamma.

 

 

En ohållbar kredit

Idag är det Overshoot Day, den dag då vi människor har förbrukat jordens årsproduktion av ekologiska resurser och därmed överskridit naturens ”budget” för i år. Fram till nyår är det alltså kredit som gäller. För vi skulle behöva drygt 1,5 jordklot för att matcha mänsklighetens nuvarande konsumtion, och om alla skulle leva som vi gör i Sverige krävdes det drygt 3 Tellus.

Det måste till modiga och långtgående politiska beslut för att vända utvecklingen, och här är de allmänna valen den 14 september en utmärkt möjlighet att påverka politikens inriktning. Varje hushåll kan dessutom dra sitt strå till en mer hållbar samhällsstack. Här skulle Hållbara handlingar kunna komma med en rad tips och tankar, och brukar också så göra. Fast idag väljer jag att stanna inför nedslående och uppfordrande fakta. Våra ekologiska fotavtryck är oproportionerliga. Det här håller inte!