Klargörande om underårigas nätköp

I dagens DN skriver Maria Crofts om föräldrars rätt att häva barns nätköp. En angelägen men svårgreppad konsumentfråga som förtjänar uppmärksamhet. För även om underåriga inte kan ingå rättsligt bindande avtal på egen hand är det inte förbjudet för företag att sluta avtal med personer under 18 år. Fast utan förmyndarens (föräldrar fungerar vanligen som sina omyndiga barns förmyndare) samtycke är avtalet inte bindande. Så ser rättsläget ut. Inte så lätt för konsumenten att hänga med i de lätt inkonsekventa juridiska svängarna. Just därför vill jag tipsa om Crofts någorlunda klargörande artikel.