Risk för pajkastning om matsvinn

Enligt DN reagerar branschorganisationen Livsmedelshandlarna starkt kritiskt på innehållet i den rapport från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som uppger att svenska livsmedelsbutiker tillsammans slänger omkring 125 000 ton mat om året. Pär Bygdeson, vd för Livsmedelshandlarna, kallar rapportens slutsatser för ”sensationsforskning” och hänvisar till Naturvårdsverkets siffror på 67 000 ton. En anmärkningsvärt stor skillnad kan tyckas.

För en lekman på området är det givetvis svårt att avgöra vilken siffra som ligger närmast sanningen. I sämsta fall fastnar dessutom bransch och forskare i oenighet om siffror istället för att fokusera på vetenskapligt baserade och praktiskt genomförbara åtgärder för minskat matsvinn. En nödvändig grund för ett sådant arbete är ett allmänt accepterat sätt att räkna på butikernas matsvinn. Bara så kan trovärdiga uppgifter tas fram och jämföras över tid. För utan säkra empiriska data blir all uppföljning tämligen meningslös. Men kanske är den gemensamma utgångspunkten för beräkning av matsvinnet i butiker redan på plats. Branschens starka reaktioner och de motstridiga uppgifterna talar dock ett annat språk.