En god affär i julhandeln

Det finns mycket att invända mot den hejdlösa köpfesten i julhandeln. Om en nu ändå ska konsumera extra inför helgerna är det samtidigt viktigt att det blir schyssta köp. Fair Trade Shop Globalen i Uppsala är just det, en god affär. Idag håller butiken öppet kl 11-16 – och bjuder på reko glöggfika! Välkommen – vågar jag säga som en av butikens volontärer.

Konsumtionshierarkin

Den här granen visar i vilken ordning det generellt sett är rimligt att tänka och agera om sina ägodelar. Ju längre ner i basen på granens pyramid, desto mer prioriterat. Om vi ska förenkla det ännu mer kan vi säga: i första hand ta hand om det värdefulla vi redan har, i andra hand skaffa […]

via Konsumtionshierarkin — En köpfri dag

Prylar med tveksamt existensberättigande

Fjärrkontroll till batteridrivet ljus

Fjärrkontroll till batteridrivna ljus. En pryl som gott kan brinna.

Finns det onödigare prylar än den här? Förmodligen. Men nog kvalar en fjärrkontroll till batteridrivna ljus in på topplistan – eller snarare bottenlistan – över prylar med mycket tveksamt existensberättigande!?

Kom gärna med förslag på andra prylar som verkligen inte borde sett dagens ljus.

ReTuna återbruksgalleria

ReTuna återbruksgalleria

ReTuna är Sveriges – och kanske världens – första kombinerade shoppinggalleria och återvinningscentral.

En del tar flyget för shoppinghelger i London och andra europeiska metropoler. Men det är i Eskilstuna som Sveriges – och kanske världens – första kombinerade shoppinggalleria och återvinningscentral är belägen. ReTuna är fylld med butiker som ger förbrukade saker nytt liv genom att reparera, fixa till, omvandla och förädla dem och sälja dem vidare. Jag har inte besökt återbruksgallerian, men skulle gärna ta tåget dit någon lördag. ReTuna tar även emot studiebesök och konferensgäster. Ett tips för skolklasser och personalgrupper som vill göra något annorlunda på tågavstånd och inspireras till mer hållbar konsumtion.

 

Årets julklapp och en köpfri dag

HUI Research vill få oss konsumenter att tro att robotdammsugaren är årets julklapp 2015. Enligt pressmeddelandet uppfyller robotdammsugaren också samtliga tre kriterier för att bli årets julklapp: den representerar den tid vi lever i, den säljer i många exemplar och den har fått ett nyväckt intresse.

Hållbara handlingar undrar dock om inte En köpfri dag-bloggen har ett betydligt bättre förslag på årets julklapp: luftgitarren! Den representerar den tid vi borde leva i. En tid då vi konsumerar mindre, men har lite roligare och mår betydligt bättre. En tid där inte prylar väcker intresse, utan relationer och omsorgshandlingar är det intressanta.

På lördag 28/11 är det för övrigt den internationella kampanjdagen En köpfri dag (Buy Nothing Day). Delta i denna motvikt till Black Friday och adventstidens köphysteri genom att avstå konsumtion för en dag (eller flera).

Kultur för klimatet

I början av januari skrev jag om Det nya året i tolvor. Inlägget tog sin utgångspunkt i några konkreta uppslag kring hållbara handlingar för de kommande tolv månaderna som dryftats vid köksbordet här hemma. En av idéerna var att prioritera (minst) ett teater- eller konsertbesök varje månad och dito antal biobesök, som ett både trevligt och klimatsmart alternativ till annan konsumtion. Denna tanke har hållits levande under året och i våras gjorde jag ett inlägg på temat med rubriken Trummor & orgel istället för prylar.

Kultur för klimatet

Några av höstens inbokade kulturaktiviteter.

Inför höstterminen har vi bokat in ett gäng konserter och teaterbesök. Vår erfarenhet är nämligen att kulturupplevelserna blir av och därmed fler om vi har förköpta plåtar. Det är dessutom gott att ha ljuspunkter att se fram emot när vardagen tar ett fast grepp om tillvaron. Att dessa trevligheter är ett lite bättre miljöval än en hel del annan konsumtion gör dem ju inte mindre lysande i höst- och vintermörkret!

 

Världsmiljödagen 2015

Världsmiljödagen instiftades efter FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972 och firas över hela världen den 5 juni varje år. Hållbara handlingar uppmärksammar dagen genom att visa firandets officiella video. Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care.

Sanningen bara sanningen och inget annat än sanningen

Den officiella statistiken över Sveriges utsläpp av växthusgaser säger bara halva sanningen, något Hållbara handlingar uppmärksammat redan tidigare. Idag skriver företrädare för 21 svenska organisationer (som står bakom Klimatmålsinitiativet) på DN Debatt i samma ärende och kräver att Sverige måste ta ansvar för hela sin klimatpåverkan.

Dagens modell för att redovisa de svenska utsläppen av växthusgaser utgår från de utsläpp som produceras inom landets gränser. Utifrån detta produktionsperspektiv har utsläppen i Sverige minskat under de senaste decennierna. På samma gång har de utsläpp som sker i andra länder till följd av svensk konsumtion ökat markant. Ett kompletterande konsumtionsperspektiv är med andra ord nödvändigt om man ska säga hela sanningen om svenskarnas klimatpåverkan. ”Svenskarnas utsläpp sett ur konsumtionsperspektivet är drygt 11 ton växthusgaser (ibland presenteras enbart siffror på CO2) per person och år. Ur produktionsperspektivet är Sveriges utsläpp cirka 6 ton per person och år. Det är alltså väldigt stor skillnad på utsläppen beroende på vad som mäts.”

Det är därför enkelt att hålla med artikelförfattarna på DN Debatt när de fortsätter med att framhålla följande: ”Sverige måste ta ansvar för alla utsläpp vi har rådighet över. De som sker i Sverige, de som vår konsumtion orsakar globalt och de som vi har ägarinflytande över. Eftersom det ännu saknas ett globalt avtal om att minska utsläppen måste länder som vill ta ansvar för sin klimatpåverkan belysa och minska sina utsläpp ur flera perspektiv. Det innebär inte att de olika utsläppsmåtten ska slås ihop och därmed dubbelräknas. Olika sätt att mäta har olika syften. Det övergripande målet är dock alltid detsamma, att minska utsläppen globalt.”

Det är hög tid att kommunicera sanningen, bara sanningen, och inget annat än sanningen om svenskarnas klimatpåverkan. Och kanske är det också dags att börja revidera bilden av Sverige som ett självklart föregångsland i klimat- och miljöfrågor!? Utifrån ett konsumtionsperspektiv har vi hur som helst en hel del att fundera över och åtgärda. Ett utvecklat sätt att räkna på och redovisa vår samlade klimatpåverkan är ett viktigt verktyg för detta arbete. Förbättrad statistik skulle förhoppningsvis göra det mer möjligt för svenska hushåll att se sambanden mellan sin konsumtion och utsläppen av växthusgaser. Sedan gäller det ju också att dra kloka slutsatser och agera utifrån det man ser.

 

Siffertrixande med svenska utsläpp

Det hävdas ofta att Sverige minskar sina utsläpp av växthusgaser, men det är en sanning med modifikation. Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Sverige har visserligen minskat under många år. År 2011 låg dessa utsläpp på lite drygt 40 miljoner ton koldioxidekvivalenter* jämfört med 54 miljoner ton år 1993. Fast på samma gång har vår konsumtion av importerade varor skapat ökade utsläpp utomlands. År 1993 var utsläppen av växthusgaser utomlands orsakade av svensk konsumtion 46 miljoner ton koldioxidekvivalenter och 2011 hade de stigit till närmare 76 miljoner ton. Det innebär dessutom att de sammanlagda utsläppen från svensk konsumtion är högre på 2010-talet än under 1990-talet. Mellan år 1993 och år 2011 ökade de totala utsläppen från svensk konsumtion faktiskt med hela 17 procent!

Utsläpp av växthusgaser orsakade av svensk konsumtion

Utsläpp av växthusgaser orsakade av svensk konsumtion. Tyvärr klumpade årtalen ihop sig vid nedladdningen av filen. En snyggare grafik finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Siffrorna ovan är hämtade från Naturvårdsverkets officiella statistik över utsläpp av växthusgaser från svensk konsumtion. Med detta underlag är det enkelt att avfärda halvsanningar som att vi i Sverige skulle ha minskat våra utsläpp sedan början av 1990-talet. Det är lätt att siffertrixa och ljuga med statistik, vilket vissa politiker gärna gör när de vill frammana bilden av Sverige som ett föregångsland på miljöområdet. Visst, vi har verkligen minskat utsläppen från vår inhemska konsumtion, men eftersom vår varuimport samtidigt orsakat kraftigt ökade utsläpp på andra håll blir resultat betydligt sämre än ett nollsummespel. Och inte ens ett nollsummespel vore i närheten av tillräckligt om ambitionen är att rädda planeten från en klimatkatastrof.

* En koldioxidekvivalent är mängden av en viss växthusgas, till exempel metan, uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt. Räknat per utsläppt ton bidrar exempelvis metan 21 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 21 ton koldioxidekvivalenter.

Det nya året i tolvor

Det nya året är nu fem dagar gammalt och den senaste tiden har medlemmarna av mitt hushåll återkommit till frågan om vilka förhoppningar och ambitioner vi vill ha för livet efter helgerna. När vi har pratat om olika målsättningar för år 2015 har vi gång på gång hamnat i det som vi lite skämtsamt har börjat kalla för ”tolvor”. Det har till exempel handlat om att lyckas med (minst) tolv träningspass varje månad, att göra (minst) ett teater- eller konsertbesök varje månad (alltså minimum tolv på årsbasis) och dito antal biobesök. Vad gäller de senare har vi redan sett utmärkta PrideFyrisbiografen!

Vilka hållbara ”tolvor” har vi då pratat om inför det år som redan börjat? Jo, förutom att försöka konsumera kultur istället för prylar har vi bland annat som målsättning att leta fram och laga (minst) tolv nya vegetariska maträtter, som dessutom gärna får fungera som storkok för vardagen. Med andra ord ett nytt och riktigt bra vegetariskt vardagsrecept (med en hög andel ekologiska råvaror) varje månad. En grön förnyelse av vardagsmaten här hemma som jag hoppas kunna återkomma till på Hållbara handlingar.

Cranks Gröna kokbok

Cranks var en tidig helvegetarisk restaurangkedja i Storbritannien och Cranks Gröna kokbok har varit en inspirationskälla i vårt kök i över ett decennium.

En annan hållbar ”tolva” handlar om vilka presenter och gå-bort-presenter vi ger. Här tänker vi att hemlagade och hembakade gåvor är trevliga att ge och få, men vill också satsa på att prioritera presenter som är rättvist handlade. Därför tänker vi ge bort (minst) tolv gåvor inhandlade på Fair Trade Shop Globalen under 2015.

Det var något om våra förhoppningar och ambitioner. Vilka hållbara intentioner – ”tolvor” eller andra – har du för det nya året?