Hamstra inte gamla batterier

Batteriåtervinningen kör en angelägen kampanj just nu. De flesta av oss vet att förbrukade batterier inte ska slängas i soporna utan lämnas till återvinning. Ändå hamnar cirka en tredjedel av alla gamla batterier i hushållens byrålådor. Onödigt då materialet i batterierna kan återanvändas i nya batterier och andra produkter. Och när metaller återvinns behöver nya inte brytas. Något som minskar både miljöbelastningen och handeln med så kallade konfliktmineraler.