Kaffesump till hallonbuskarna

Jag har tidigare skrivit om kaffesump som mullförbättring och gödningsmedel. Här hemma återbrukar vi stora plasthinkar från ett skolkök som kärl för sumpen. Igår var båda hinkarna fulla och det fick bli en promenad till kolonilotten för att tömma dem.

Hinkar med kaffesump

Återbrukade hinkar fyllda med kaffesump.

I mitten av februari var jorden givetvis hård. Istället för att mulla ned den kväverika sumpen i jorden spred jag ut den bland hallonbuskarna. Sedan får kommande snösmältning (det kom nysnö i natt) och vårregn göra jobbet.

Kaffesump som jordförbättrare

Kaffesump är en fin jordförbättrare och hallonbuskarna gillar kväve.

Någon berättade att hallonbuskar behöver rikligt med kväve. Det ska visst också vara bra med kväve tillgängligt när de nya skotten kommer på våren. Med andra ord får det bli fler turer med hinkarna framöver. När jorden blivit lite lättare att bearbeta ska jag dessutom vända ned kaffesumpen i mullen. För på ytan är ju sumpen inte mycket till mullförbättrare.

Hallonbuskar och kaffesump

Hallonbuskar och kaffesump i väntan på våren.

Kaffesump – en resurs att bruka

Kaffesump

Kaffesump – en resurs att bruka.

Hur mycket kaffesump slänger du på en vecka? Här hemma, på utbildningsinstitutionen, på jobbet och i föreningslivet blir det en hel del. Onödigt eftersom detta avfall egentligen är en utmärkt resurs i närmiljön.

Kaffesump fungerar nämligen fint som mullförbättring och gödningsmedel. Det går att mylla ner sumpen i trädgårdsland, rabatter och urnor, eller att blanda den i blomjorden inomhus. Till växterna inne ska förhållandet mellan sump och jord dock inte överstiga 1/10 i krukan, eftersom den sura sumpen annars kan sprida otrevlig lukt och skada blommornas rötter. Om sumpen koncentreras till krukjordens yta kan den dessutom mögla, vilket inte ser så trevligt ut även om det är ofarligt. Större mängder kaffesump kan med fördel användas som komplement i trädgårdskomposten. I trädgårdsavfallet uppstår det lätt kvävebrist (på grund av alla kolrika material som gamla löv och grenar), och då passar det fint med tillskott av kväverik sump. Kaffesumpen ska dock utgöra maximalt 25 % av trädgårdskompostens innehåll.

Att använda sin (och andras) kaffesump som mullförbättring och gödningsmedel i land och krukor – eller i trädgårdskomposten – är ett enkelt sätt att minska sin miljöbelastning. Så kan avfallsvolymen och därmed soptransporterna reduceras. Behovet av annan gödning och dess transporter minskar likaså. Till glädje för såväl miljö som plånbok.