Inflation i hållbarhet

Foto: Magnus Myrberg.


Begreppet hållbar utveckling är inte entydigt utan kan definieras på olika sätt. Ordet hållbarhet används dessutom i alla möjliga – och en hel del omöjliga – sammanhang. Ett exempel återfinns på bilden ovan. Hållbar skönhet – sånt ger mig bekymmersrynkor!