Jordens resurser slut idag

Idag är det Earth Overshoot Day (EOD eller Den ekologiska skuldens dag på svenska). Det innebär att vi människor redan nu har gjort av med hela årets ekologiska budget. Vilket är på rekordtid. Förra året inföll EOD den 9 augusti, vilket med andra ord inte var mycket bättre än årets bottennotering. Kvarvarande fem månader av 2016 får vi leva på lånat naturkapital. Ett annat sätt att uttrycka det är att det krävs 1,6 jordklot för att återskapa de naturresurser som vi konsumerar.

Earth Overshoot Day 2016

Bild/logga hämtad från Global Footprint Network.

Det är Global Footprint Network som står bakom EOD i samarbete med WWF. Varje år låter de forskare beräkna hur vår konsumtion belastar naturen. Under långa tider rymdes människors samhällsbyggen, livsmedelsproduktion, resor etc. inom jordens ekologiska gränser. Så sent som i början av 1960-talet användes ”bara” 2/3 av resurserna och det fanns fortfarande buffertar. I mitten av 1970-talet överskreds dock en kritisk gräns och i år tog jordens resurser alltså slut redan den 8 augusti. Ohållbart är bara förnamnet.

En ohållbar kredit

Idag är det Overshoot Day, den dag då vi människor har förbrukat jordens årsproduktion av ekologiska resurser och därmed överskridit naturens ”budget” för i år. Fram till nyår är det alltså kredit som gäller. För vi skulle behöva drygt 1,5 jordklot för att matcha mänsklighetens nuvarande konsumtion, och om alla skulle leva som vi gör i Sverige krävdes det drygt 3 Tellus.

Det måste till modiga och långtgående politiska beslut för att vända utvecklingen, och här är de allmänna valen den 14 september en utmärkt möjlighet att påverka politikens inriktning. Varje hushåll kan dessutom dra sitt strå till en mer hållbar samhällsstack. Här skulle Hållbara handlingar kunna komma med en rad tips och tankar, och brukar också så göra. Fast idag väljer jag att stanna inför nedslående och uppfordrande fakta. Våra ekologiska fotavtryck är oproportionerliga. Det här håller inte!