Schyssta bananer

Media larmar ofta och gärna om farlig mat. Idag presenterar dock DN en positiv nyhet, som dessutom får stort utrymme både i papperstidningen och på tidningens hemsida. I artikeln kan man läsa att försäljningen av ekologiska bananer har fördubblats och att efterfrågan på andra ekoprodukter ökar kraftigt. Det är särskilt intressant att den ökade efterfrågan och försäljningen verkar hålla i sig efter giftlarmet kopplat till bananer för snart ett halvår sedan. Annars brukar matlarm i media bara leda till kortvariga förändringar i människors konsumtionsvanor. Schyssta bananer!

DN lyfter också fram de sex varor som Naturskyddsföreningen menar att konsumenten bör prioritera att byta till ekologiska: Kaffe, bananer, vindruvor, mejeriprodukter, kött och potatis. Bra tips på var konsumenten kan börja sin omställning till en mer hållbar livsmedelskonsumtion. Om det inte går att prioritera alla dessa produkter på en gång, tänker jag att en ekologiskt producerad vara är ett viktigt steg i rätt riktning. Sedan kan den nya goda vanan utvecklas med ytterligare ett eller flera livsmedel så småningom.

När ekologiska produkter är på tapeten vill jag även slå ett slag för Fair Trade. För flera importerade varor sammanfaller dessutom ekologisk och etiskt hållbar produktion. Ja, i många butiker går det att göra bananköpet dubbelt så schysst!

Klargörande om underårigas nätköp

I dagens DN skriver Maria Crofts om föräldrars rätt att häva barns nätköp. En angelägen men svårgreppad konsumentfråga som förtjänar uppmärksamhet. För även om underåriga inte kan ingå rättsligt bindande avtal på egen hand är det inte förbjudet för företag att sluta avtal med personer under 18 år. Fast utan förmyndarens (föräldrar fungerar vanligen som sina omyndiga barns förmyndare) samtycke är avtalet inte bindande. Så ser rättsläget ut. Inte så lätt för konsumenten att hänga med i de lätt inkonsekventa juridiska svängarna. Just därför vill jag tipsa om Crofts någorlunda klargörande artikel.