God fortsättning supervalåret 2014

God fortsättning på det nya året!

År 2014 kallas ibland för ett supervalår eftersom både Europaparlamentsvalet och svenska nationella allmänna val infaller under året. Den 25 maj är det val till Europaparlamentet och den 14 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.

Ett valår innebär en särskild möjlighet att göra sin röst hörd. Och varje röstberättigad medborgare ska givetvis använda sin demokratiska rättighet att utse sina företrädare till samhällets olika beslutsfattande nivåer. Men som medborgare kan man göra mer än att begå sin rösthandling. Fram till valen (och givetvis även efter dem) är det möjligt att vara med och försöka sätta agendan för den politiska debatten och därmed påverka den framtida samhällsutvecklingen. Något även icke röstberättigade medborgare – här tänker jag bland annat på barn och ungdomar – kan göra. Genom att resa angelägna frågor och ställa politiker och andra makthavare till svars för den förda politiken går det att bidra till att de verkligt avgörande problemställningarna blir belysta. Hit hör givetvis frågor som rör hållbar utveckling, både i Sverige och i världen.

Frågor som rör hållbar utveckling står dock inte högst upp på den politiska dagordningen just nu. Under mellandagarna kom emellertid ärkebiskop Anders Wejryd och sex andra namnkunniga personer med en utmaning till riksdagspartiernas partiledare och språkrör. I en debattartikel i Dagens industri reste Wejryd och de andra debattörerna ett antal frågor om hållbar utveckling och krävde svar från partierna i god tid före Europaparlamentsvalet (som är det första av valen detta år). Det ska bli intressant att se om partiledarna förmår bemöta frågorna och vilka svar de i sådana fall levererar. Jag tänker dessutom att varje medborgare som är engagerad i frågor som rör hållbar utveckling ska följa debattörernas exempel och börja ställa frågor till politiker på olika nivåer. Frågorna kan resas på debattplats och i insändare, men också ställas i sociala medier, till partikanslier, vid skolval, i valstugor etc. Ja, låt politiker i olika sammanhang erfara hur angeläget det är att just frågor om hållbar utveckling diskuteras och besvaras under supervalåret 2014!