Behov och begär

”Jordens resurser räcker till våra behov, men inte till våra begär.”

Cristina Virdung, Morgonandakten i P1