Det som är bra för hälsan är ofta bra för miljön

Idag släpper Livsmedelsverket en viktig rapport om animalieproduktionens miljöpåverkan. Rapportens slutsatser lyfts fram av Ekot och SVT.

Livsmedelsverkets rekommendation om minskad köttkonsumtion står fast, men verket har nu ytterligare preciserat vägledningen för konsumenter utifrån olika miljöperspektiv som till exempel klimatfrågan och biologisk mångfald. Det gör det förhoppningsvis lite enklare att välja miljöklokt i livsmedelsbutiken men har sannolikt också en folkbildande effekt. Jag går inte in närmare på rekommendationerna om kött utan hänvisar till rapporten och olika mediers rapportering om rapporten.

Bland rekommendationerna finns dock också en oväntad nyhet. Svensken får rådet att minska sitt ostätande! Ostkonsumtionen har fördubblats sedan 1970-talet och Livsmedelsverket menar att det vore bra både för folkhälsan och miljön om konsumtionen minskade. Att överdrivet ostintag kan ha negativa hälsoeffekter kände jag till, men att ost har en så stor klimatpåverkan hade jag faktiskt ingen aning om. Jag har inte detaljstuderat rapporten (ännu) men förstår det som att det är de stora mängderna mjölk som krävs vid osttillverkning som ligger bakom rekommendationen.

Avslutar med att konstatera det som Livsmedelsverket ofta upprepar: Det som är bra för hälsan är ofta bra för miljön och vice versa.