Gå från ord till ursprungsmärkning

Vi lever i en tid då konsumentmakt hålls högt och ansvaret för vissa miljöfrågor förläggs helt eller delvis till det enskilda hushållets handlingar. Men om konsumenter ska kunna göra medvetna val behöver de korrekt information. Lägg därtill att möjligheten till fria och upplysta köpbeslut utgör en grundbult för att marknadsekonomin ska fungera.

Ursprungsmärkning är ett av de verktyg konsumenter behöver för att göra informerade val i livsmedelsbutiken. Idag finns det regler om att nötkött, fisk och vissa andra livsmedel – som honung, frukt och olivolja – ska ha en märkning som visar var produkterna kommer från. Från och med den första april i år måste dessutom kött från gris, lamm, get och fågel ursprungsmärkas.

För mejeriprodukter finns däremot inget krav på ursprungsmärkning, vilket kan ställa till det för den konsument som vill handla närproducerad mjölk och stödja svenskt lantbruk. I dagens DN uppmärksammas denna problematik under rubriken Svårt hitta ursprungsland på varor i mejeridisken. Det är lätt att känna igen sig när tidningen liknar mjölkdisken vid en snårskog där konsumenten lätt går vilse. För vissa varor är märkta med såväl tillverkningsland som land där råvaran producerats, medan andra produkters förpackningar förmedlar minimalt med information. Minst sagt frustrerande för de konsumenter som vill fatta upplysta köpbeslut. Något fyra av fem konsumenter vill göra enligt en undersökning gjord av den europeiska konsumentorganisationen BEUC.

Det är utmärkt att ursprungsmärkning av mejerivaror lyfts i media. Frågan om ursprungsmärkning regleras dock på EU-nivå och ska det bli en någorlunda snabb förändring går vägen förmodligen via frivilliga branschöverenskommelser. Enligt DN ska landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ha lyft detta med mjölkbranschen och en arbetsgrupp tillsatts för att utreda frågan. Förhoppningsvis stannar det inte vid prat utan leder till en förbättrad ursprungsmärkning även av dessa produkter. En sådan utveckling skulle inte bara hjälpa oss konsumenter utan sannolikt också gynna svenska mjölkbönder och de mejerier som förädlar deras råvara. Så gå från ord till ursprungsmärkning!