Helhet

Upplöst
i välbeståndsdelarna
har jag svårt att skönja
helheterna
De bedövar mig

Ur Helhet av Elisabet Hermodsson