Att ta fasta på

Ännu ett radiotips att ta fasta på. Veckans morgonandakter i Sveriges Radio P1 har letts av dominikansyster Madeleine Fredell. Vad kan och bör fastetiden fram till påsk innebära? Måste-lyssning!