Sanningen bara sanningen och inget annat än sanningen

Den officiella statistiken över Sveriges utsläpp av växthusgaser säger bara halva sanningen, något Hållbara handlingar uppmärksammat redan tidigare. Idag skriver företrädare för 21 svenska organisationer (som står bakom Klimatmålsinitiativet) på DN Debatt i samma ärende och kräver att Sverige måste ta ansvar för hela sin klimatpåverkan.

Dagens modell för att redovisa de svenska utsläppen av växthusgaser utgår från de utsläpp som produceras inom landets gränser. Utifrån detta produktionsperspektiv har utsläppen i Sverige minskat under de senaste decennierna. På samma gång har de utsläpp som sker i andra länder till följd av svensk konsumtion ökat markant. Ett kompletterande konsumtionsperspektiv är med andra ord nödvändigt om man ska säga hela sanningen om svenskarnas klimatpåverkan. ”Svenskarnas utsläpp sett ur konsumtionsperspektivet är drygt 11 ton växthusgaser (ibland presenteras enbart siffror på CO2) per person och år. Ur produktionsperspektivet är Sveriges utsläpp cirka 6 ton per person och år. Det är alltså väldigt stor skillnad på utsläppen beroende på vad som mäts.”

Det är därför enkelt att hålla med artikelförfattarna på DN Debatt när de fortsätter med att framhålla följande: ”Sverige måste ta ansvar för alla utsläpp vi har rådighet över. De som sker i Sverige, de som vår konsumtion orsakar globalt och de som vi har ägarinflytande över. Eftersom det ännu saknas ett globalt avtal om att minska utsläppen måste länder som vill ta ansvar för sin klimatpåverkan belysa och minska sina utsläpp ur flera perspektiv. Det innebär inte att de olika utsläppsmåtten ska slås ihop och därmed dubbelräknas. Olika sätt att mäta har olika syften. Det övergripande målet är dock alltid detsamma, att minska utsläppen globalt.”

Det är hög tid att kommunicera sanningen, bara sanningen, och inget annat än sanningen om svenskarnas klimatpåverkan. Och kanske är det också dags att börja revidera bilden av Sverige som ett självklart föregångsland i klimat- och miljöfrågor!? Utifrån ett konsumtionsperspektiv har vi hur som helst en hel del att fundera över och åtgärda. Ett utvecklat sätt att räkna på och redovisa vår samlade klimatpåverkan är ett viktigt verktyg för detta arbete. Förbättrad statistik skulle förhoppningsvis göra det mer möjligt för svenska hushåll att se sambanden mellan sin konsumtion och utsläppen av växthusgaser. Sedan gäller det ju också att dra kloka slutsatser och agera utifrån det man ser.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s