Jag konsumerar, alltså är jag

Det sägs att vi lever i ett konsumtionssamhälle. Vad menas med det och vad innebär konsumentmakt? Och om konsumenter kan ha makt, kan man även tala om en konsuments vanmakt? I en serie inlägg kommer jag att diskutera konsumtion ur några olika perspektiv.

Begreppen konsumtion och konsument kan ges olika innebörd. Ordet konsumtion kommer av latinets consumere som betyder förbruka. En gammal och snäv definition är just ”förbrukning” och med konsument menas då en slutanvändare av varor eller tjänster. Idag är det dock vanligt med en bredare och mer komplex förståelse av begreppen. När en person köper en vara eller en tjänst är det inte fråga om en isolerad inköpshandling utan en del av en omfattande process. Denna process rymmer allt från företags och organisationers information och marknadsföring av varor och tjänster, över medvetna och omedvetna impulser och överväganden hos den presumtive konsumenten, till konsumentens köp och bruk av varor och tjänster. Och i vår tids samhälle konsumeras allt. Det är inte bara fråga om varor och tjänster, utan även upplevelser av till exempel natur och kultur är föremål för det vi kallar konsumtion.

Ett annat sätt att närmar sig konsumtionsbegreppet är att anlägga både ett ekonomiskt (materiellt) och ett expressivt (symboliskt) perspektiv. Vi lever i en tid och en del av världen där marknaderna för varor och tjänster är välutvecklade, där det råder ett enormt utbud, intensiv marknadsföring och där människors vardag är kantad av en mängd ekonomiska beslut. Ibland använder vi ordet konsumtionssamhälle för att beskriva detta. På samma gång är ett konsumtionssamhälle ett samhälle där konsumtion också har stor betydelse för människors uppfattning om sig själva och varandra. Konsumtion är här en viktig social markör, något som används för att positionera sig, bygga identitet(er) och skapa mening. ”Jag konsumerar, alltså är jag”, för att leka med René Descartes cogito, ergo sum. Eller lite annorlunda uttryckt: ”jag är/blir det jag konsumerar”.

Utifrån det ovan sagda kan man tala om materiellt och socialt nödvändig konsumtion. Den materiellt nödvändiga konsumtionen innebär de varor och tjänster som är av nöden för den fysiska överlevnaden. Det handlar saker som tak över huvudet, kläder på kroppen och mat i magen. Socialt nödvändig konsumtion är istället de varor och tjänster som är nödvändiga för att följa med i samhällsutvecklingen och passa in socialt. En TV eller dator är kanske inte helt avgörande för den fysiska överlevnaden, men för många är det ändå en social nödvändighet i just vårt land och i vår tid. När man talar om materiellt och socialt nödvändig konsumtion är det dock viktigt att inte ställa begreppen mot varandra. Nej, vanligen är det olika dimensioner som kan kopplas till samma eller liknande konsumtionshandlingar. Det är till exempel alltid fysiskt nödvändigt med mat, men den sociala nödvändigheten i matkonsumtionen styrs av olika normer i olika samhällen, klasser och grupper.

Jag avslutar med några frågor till dig som läsare: Vilken konsumtion är materiellt nödvändig i ditt liv? Hur ser den socialt nödvändiga konsumtionen ut för dig? Vad kan du inte vara utan för det fysiska livets skull? Och vad är omöjligt att undvara om du inte ska avvika i alltför hög grad i relation till andra människor? Använd gärna kommentarsfältet för att dela med dig av dina reflektioner.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s